Mijn blik is altijd gevestigd op het welbevinden van de leerling,

want wanneer dat goed is, heb je de helft al gewonnen!

Linda Kwerreveld

basisschooldocent, docent Nederlands, trajectbegeleider op het mbo

Naast mijn praktijk werk ik momenteel op het mbo als trajectbegeleider. In deze functie begeleid ik voornamelijk autistische jongeren die vastlopen binnen het reguliere onderwijs. In één op één gesprekken bespreken we problemen waar de leerling tegenaan loopt, reik ik handvatten aan en zoeken we samen naar passende oplossingen, met als doel het halen van een diploma.

De weg hier naartoe begon, nadat ik mijn diploma haalde op de pabo te Doetinchem in mei 2004. Ik ben vervolgens op invalbasis aan het werk gegaan in het basisonderwijs. Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan, in met name de bovenbouw, heb ik in 2011 de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. 


Deze nieuwe uitdaging begon ik als docent verzorging binnen het vmbo. In de jaren die volgden ben ik daar werkzaam geweest als invaldocent, onderwijsinstructeur, mentor en docent Nederlands.